Türkçe     English    

Eymir Kültür Vakfı

1986 yılında  ODTÜ  mezunlarınca İstanbul’da,  üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşamlarına katkıda bulunmak ve dayanışmayı arttırmak, ülkemiz çocuklarının eğitim ve kültürlerine yardımcı olmak, birikimlerini ülkenin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunabilecek şekilde yönlendirmek vb  amaçlarla, İstanbul O.D.T.Ü Mezunları Derneği ve 240 ODTÜ Mezunu  kurucu üyenin bağışlarıyla kurulmuştur.
Vakfın kuruluşu 23.12.1986 tarihinde tescil edilmiştir.
Vakıf senedinin 8.maddesi, Eymir Kültür Vakfı’nın  gayesine uygun olan her türlü bağış, yardım ve teberruları  toplama yetkisine sahip olduğunu hükme bağlamış; 3. Maddesi ise ihtiyaç sahiplerine eğitim, sağlık ve sosyal yardımlarda bulunmak,  ayrıca mevcut eğitim kuruluşları ve kişilere karşılıklı veya karşılıksız eğitim ve araştırma bursları vermeyi  Vakfın görevleri arasında saymıştır.
Eymir Kültür Vakfı'na Bakanlar Kurulu'nun 12.07.2005 tarih, 9172 sayılı kararıyla Vergi Bağışıklığı ve Kamu Yararına Çalışan Vakıf Statüsü tanınmıştır.

Proje Dönemindeki Yönetim Kurulu ;
Başkan: Vasfiye İpekçi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, 1970
Başkan Yrd: İsmail Işık, İnşaat Mühendisliği, 1976
Genel Sekreter: Behzat Yıldırımer, İşletme, 1979
Üye : Tavit Köletavitoğlu, Mimarlık, 1973
Üye : Şebnem Abayoğlu,  Fizik .Mühendisliği, 1979
Üye : Cengiz Altop, Kimya Mühendisliği, 1979
Üye : Yaşar Morpınar, Kimya Mühendisliği, 1978